Saltar al contenido

departamentos disponibles

Capital federal - torre belaustegui

Torre belaustegui – UF 1A

Anticipo: U$D 40.303
+ 48 cuotas: U$D 1.399
Contado: U$D 80.845

Torre belaustegui – UF 1B

Anticipo: U$D 32.546
+ 48 cuotas: U$D 1.130
Contado: U$D 65.286

Torre belaustegui – UF 2A

Anticipo: U$D 40.687
+ 48 cuotas: U$D 1.413
Contado: U$D 80.845

Torre belaustegui – UF 2B

Anticipo: U$D 28.660
+ 48 cuotas: U$D 995
Contado: U$D 56.948

Torre belaustegui – UF 2C

Anticipo: U$D 28.081
+ 48 cuotas: U$D 975
Contado: U$D 55.798

Torre belaustegui – UF 2D

Anticipo: U$D 31.510
+ 48 cuotas: U$D 1.360
Contado: U$D 75.030

Torre belaustegui – UF 3A

Anticipo: U$D 41.071
+ 48 cuotas: U$D 1.426
Contado: U$D 82.251

Torre belaustegui – UF 3B

Anticipo:  U$D 28.931
+ 48 cuotas:  U$D 1.005
Contado:  U$D 57.938

Torre belaustegui – UF 3C

Anticipo:  U$D 28.346
+ 48 cuotas:  U$D 984
Contado:  U$D 56.768

Torre belaustegui – UF 4A

Anticipo:  U$D 41.455
+ 48 cuotas:  U$D 1.439
Contado:  U$D 82.954

Torre belaustegui – UF 4B

Anticipo:  U$D 29.201
+ 48 cuotas:  U$D 1.014
Contado:  U$D 58.434

Torre belaustegui – UF 4C

Anticipo:  USD 28.611
+ 48 cuotas:  USD 993
Contado:  USD 57.254

Torre belaustegui – UF 4D

Anticipo:  U$D 39.060
+ 48 cuotas:  U$D 1.356
Contado:  U$D 78.163

Torre belaustegui – UF 5A

Anticipo:  U$D 41.838
+ 48 cuotas:  U$D 1.453
Contado:  U$D 83.657

Torre belaustegui – UF 5B

Anticipo:  U$D 29.471
+ 48 cuotas:  U$D 1.023
Contado:  U$D 58.929

Torre belaustegui – UF 5C

Anticipo:  U$D 28.876
+ 48 cuotas:  U$D 1.003
Contado:  U$D 57.739

Torre belaustegui – UF 5D

Anticipo:  U$D ...
+ 48 cuotas:  U$D ..
Contado:  U$D ...

Torre belaustegui – UF 6A

Anticipo:  U$D 42.222
+ 48 cuotas:  U$D 1.466
Contado:  U$D 84.360

Torre belaustegui – UF 6B

Anticipo: U$D ...
+ 48 cuotas: U$D ...
Contado: U$D ...

Torre belaustegui – UF 6C

Anticipo:  U$D 29.141
+ 48 cuotas:  U$D 1.012
Contado:  U$D 58.224

Torre belaustegui – UF 6D

Anticipo:  USD 39.784
+ 48 cuotas:  USD 1.381
Contado:  USD 79.488

Torre belaustegui – UF 7A

Anticipo:  U$D 42.606
+ 48 cuotas:  U$D 1.479
Contado:  U$D 85.063

Torre belaustegui – UF 7C

Anticipo:  U$D 29.406
+ 48 cuotas:  U$D 1.021
Contado:  U$D 58.709

Torre belaustegui – UF 8A

Anticipo:  U$D 42.990
+ 48 cuotas:  U$D 1.493
Contado:  U$D 85.766

Torre belaustegui – UF 8C

Anticipo:  U$D 36.948
+ 48 cuotas:  U$D 1.283
Contado:  U$D 73.712

Torre belaustegui – UF 9B

Anticipo:  U$D ....
+ 48 cuotas:  U$D ....
Contado:  U$D 63.975

Torre belaustegui – UF 9C

Anticipo:  U$D 29.775
+ 48 cuotas:  U$D 1.034
Contado:  U$D 59.275

Zona OestE - Esquina Pagano

Esquina Pagano UF 302 – B7

Anticipo:  U$D ...
+ 36 cuotas:  U$D ...
Contado:  U$D ...

Esquina pagano UF 222 – B2

Anticipo:  U$D 22.096,00
+ 36 cuotas:  U$D 900,00
Contado:  U$D 40.435,20

Esquina Pagano UF 122 – B2

Anticipo: U$D …
+ 36 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Esquina Pagano UF 022 – A6

Anticipo:  U$D 22.024,00
+ 36 cuotas:  U$D 850,00
Contado:  U$D 40.211,60

Esquina pagano 301-401 – Duplex

Anticipo:  U$D 32.640,00
+ 36 cuotas:  U$D 1.000,00
Contado:  U$D 59.126,08

Esquina Pagano 101/201 – Duplex

Anticipo: U$D 32.640,00
+ 36 cuotas:  U$D 1.000,00
Contado:  U$D 59.126,08

Zona OestE - Eco Alsina

Eco Alsina – UF 001- A6

Anticipo:  U$D 24.050,00
+ 48 cuotas:  U$D 690,00
Contado:  U$D 40.600,00

Eco Alsina – UF 002 – 2Amb + Cochera 18 – A3

Anticipo:  U$D 24.650,00
+ 48 cuotas:  U$D 700,00
Contado:  U$D 43.600,00

Eco Alsina – UF 003 – 2 Amb + Cochera 17 – A3

Anticipo:  U$D 24.650,00
+ 48 cuotas:  U$D 700,00
Contado:  U$D 43.600,00

Eco Alsina – UF 004 – 2 Amb + Cochera 16 – A3

Anticipo:  U$D 24.650,00
+ 48 cuotas:  U$D 700,00
Contado:  U$D 43.600,00

Eco Alsina – UF 005 + cochera – A3

Anticipo:  U$D 24.650,00
+ 48 cuotas:  U$D 700,00
Contado:  U$D 43.600,00

Eco Alsina – UF 006 – A1

Anticipo:  U$D 21.900,00
+ 48 cuotas:  U$D 630,00
Contado:  U$D 38.930,00

Eco Alsina – UF 007- A2

Anticipo:  U$D 22.450,00
+ 48 cuotas:  U$D 640,00
Contado:  U$D 39.850,00

Eco Alsina – UF 008 – A4

Anticipo:  U$D 18.600,00
+ 48 cuotas:  U$D 530,00
Contado:  U$D 33.350,00

Eco Alsina – UF 009 – A5

Anticipo:  U$D 22.124,02
+ 48 cuotas:  U$D 838,03
Contado:  U$D 36.200,00

Eco Alsina – UF 010 – A5

Anticipo:  U$D 22.124,02
+ 48 cuotas:  U$D 838,03
Contado:  U$D 36.200,00

Eco Alsina – UF 101 – B8

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 102 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 103 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 104- B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 34.950

Eco Alsina – UF 105 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 106 – B1

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 107- B2

Anticipo:  U$D 21.191,09
+ 48 cuotas:  U$D 802,69
Contado:  U$D 37.632,00

Eco Alsina – UF 108 – B3

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 109 – B5

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 37.100

Eco Alsina – UF 110 – B6

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 111 – B6

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 112- B7

Anticipo:  U$D 33.110,26
+ 48 cuotas:  U$D 1.254,18
Contado:  U$D 56.242,00

Eco Alsina – UF 201- B8

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D … 39.500

Eco Alsina – UF 202 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 203 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 204 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 36.300

Eco Alsina – UF 205 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 33.400

Eco Alsina – UF 206 – B1

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 207 – B2

Anticipo:  U$D 22.878,32
+ 48 cuotas:  U$D 866,60
Contado:  U$D 38.862,00

Eco Alsina – UF 208 – B3

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 209 – B5

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 38.450

Eco Alsina – UF 210 – B6

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 211 – B6

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 212 – B7

Anticipo:  U$D 34.314,26
+ 48 cuotas:  U$D 1.299,78
Contado:  U$D 58.314,00

Eco Alsina – UF 301 – B8

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 41.300

Eco Alsina – UF 302 – B4

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 38.150

Eco Alsina – UF 303 – B4

Anticipo:  U$D 21.601,90
+ 48 cuotas:  U$D 818,25
Contado:  U$D 36.694,00

Eco Alsina – UF 304 – B4

Anticipo:  U$D 21.601,90
+ 48 cuotas:  U$D 818,25
Contado:  U$D 36.694,00

Eco Alsina – UF 305 – B4

Anticipo:  U$D 22.583,80
+ 48 cuotas:  U$D 855,45
Contado:  U$D 36.694,00

ECO ALSINA – UF 306 – B1

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 307 – B2

Anticipo:  U$D 23.878,75
+ 48 cuotas:  U$D 904,50
Contado:  U$D 40.584,00

Eco Alsina – UF 308 – B3

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D …

Eco Alsina – UF 309 – B5

Anticipo: U$D …
+ 48 cuotas: U$D …
Contado: U$D 40.250

Eco Alsina – UF 310 – B6

Anticipo:  U$D 22.153,92
+ 48 cuotas:  U$D 839,16
Contado:  U$D 37.632,00

Eco Alsina – UF 311- B6

Anticipo:  U$D 22.153,92
+ 48 cuotas:  U$D 839,16
Contado:  U$D 37.632,00

Eco Alsina – UF 312 – B7

Anticipo: U$D ...
+ 48 cuotas: U$D ...
Contado: U$D 63.500